Изследвания и цени

 

* Тази страница не претендира за изчерпателност. Справка за някои тестове можете да направите по телефон или на място в лабораторията. Лабораторията предлага и пакети от няколко теста с профилактична или диагностична цел, включващи отстъпка в цената. Всички посочени цени са в български лева.