Контакти

Работно време:

От понеделник до петък:

7:30 - 18:00 часа Събота: 8.00-13.00 часа

Телефон:

054/ 831 005

www.nonevilab.com

nonevilab@abv.bg

Карта: