Проект и главна цел: Договор BG16RFOP002-2.089-6052-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: Медико-Диагостична Лаборатория Д-Р НОНЕВИ ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.08.2021 г.; Край: 23.11.2021 г.

Диагностични пакети

Всички диагностични пакети.

Вид пакетЦена, лв
Пакет Детска градина/ясла
ПКК, СУЕ, Урина/общо химическо изследване със седимент/, Микробиология, Паразитология27.00
Пакет - Бременност
ПКК, СУЕ, Урина, Глюкоза, Васерман, HbsAg, HIV, Кръвна група, Фиброноген, Албумин, Общ белтък60.00
Пакет -Детски профилактичен
ПКК, ДКК (стъкло), СУЕ, Урина12.00
Пакет -Предоперативни изследвания /съкратен пакет/
ПКК, СУЕ, Време на кървене, Време на съсирване, Протромбиново време, Кръвни група, Глюкоза, Урея, Креатинин, Урина22.00
Пакет - Предоперативни изследвания /разширен пакет/
ПКК, СУЕ, Време на кървене, Време на съсирвне, Протромбиново време, Глюкоза, Урея, Креатинин, Общ белтък, Калий, Натрий, Кръвна група, Васерман, HIV, HbsAg, Урина50.00
Пакет -Предоперативен /серологичен/
Васерман, HIV, HbsAg, HCV40.00
Пакет - Чернодробна диагностика /кратък/
АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Общ билирубин, Директен билирубин12.00
Чернодробна диагностика /разширен пакет/
АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Общ билирубин, Директен билирубин, Общ белтък, Албумин, Протромбиново време, Фибриноген25.00
Пакет -Профилактични медицински изследвания
ПКК, СУЕ, Глюкоза, Креатинин, Холестерол, HDL холестерол, VDL холестерол,Триглицериди, ГГТ, АЛАТ, АСАТ, Пикочна киселина, Желязо, ЛДХ, Натрий, Калий, Хлор, CRP – количество, Уринa55.00
Пакет – Липиден профил
Холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, Триглицериди12.00
Пакет – Сърдечно- съдова диагностика
Холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, Триглицериди, Глюкоза, АСАТ, Креатинкиназа, ЛДХ, Калий, Натрий, Хлор25.00
Пакет - Диагностика на бъбречна функция
ПКК, Урея, Креатинин; урина- белтък и седимент10.00
Пакет – Хематология
ПКК, СУЕ, ДКК /стъкло/, Морфология на Еритроцити, Желязо, ЖСК, ЛДХ, АСАТ, Общ билирубин, Феритин40.00
Пакет – Диагностика кръвосъсирване
Протр. Време, AрTT, Фибриноген12.00
Пакет – Диагностика остеопороза
Калций, Фосфор, Алкална фосфатаза7.00
Диагностика за възпалително-ставни заболявания
ПКК, СУЕ, Фибриноген, АST, RF, CRP, Chlamydia trachomatis, Гърлен секрет60.00
Пакет – Диагностика за диабет
КЗП или ОГТТ /по предписание на лекар/, Холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, Триглицериди, Гликиран Хемоглобин, Микроалбуминурия38.00
Пакетни комбинации /с отстъпка в цената/
TSH+FT4+FT350.00
TSH+FT4+anti TPO /МАТ/50.00
total PSA+ free PSA37.00
CEA+CA 19-935.00
LH+FSH+PRL+PROG+ESTR+TEST100.00
AFP+βHCG32.00
HE4+ CA125+ ROMA индекс70.00
HBsAg+HAV+HCV48.00
HIV+HBsAG+HCV45.00
Пакет Здравна книжка
Микробиология+Паразитология22.00