“Всяка година си го обещаваме, при всеки повод си го пожелаваме - Здравето!”

Във връзка с важността на профилактичните изследвания, Лаборатория Ноневи стартира два профилактични пакета от изследвания за месеците май, юни и юли:

  1. Пакет “Профилактични медицински изследвания” (ПКК, СУЕ, Глюказа, Креатинин, Холестерол, HDLхолестерол, LDLхолестерол, Триглицериди, ГГТ, АСАТ, АЛАТ, Пикочна киселина, Желязо, ЛДХ, Натрий, Калий, ХлорCRP-количествено, Урина)- стара цена: 55 лв, нова цена: 40 лв.
  2. Пакет “Липиден профил” (Холестерол, HDLхолестерол, LDLхолестерол, Триглицериди)- стара цена: 12 лв, нова цена: 6 лв.

Къде да ни намерите:

Шумен, ул."Любен Каравелов" № 22
nonevilab@abv.bg
054 831 005

Работно време:
Понеделник -петък: 7.30-17.30 часа
Събота: 8.00-13.00 часа

24.05.2024 г. Почивен ден

За МДЛ Ноневи

Лабораторията е оборудвана с най-съвременна апаратура, свързана с модерна информационна система, което позволява качествено, бързо и точно изпълнение на изследванията.

Изследвания и цени

МДЛ "Ноневи" прави широка гама от изследвания. Предоставяме ви възможност да видите всички изследвания и техните цени.

Диагностични пакети

Диагностичните пакети са съвкупност от изследвания събрани заедно за ваше улеснение и на по-добра цена от индивидуалните изследвания.