Проект и главна цел: Договор BG16RFOP002-2.089-6052-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: Медико-Диагостична Лаборатория Д-Р НОНЕВИ ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.08.2021 г.; Край: 23.11.2021 г.

Информация за пациента:

Шумен, ул."Любен Каравелов" № 22 nonevilab@abv.bg 054 831 005

Работно време: Понеделник -петък: 7.30-17.30 часа Събота: 8.00-13.00 часа

Real time PCR Covid 19- 90.00 лв

НОВО: Тест за изследване на кърлеж за причинителя на лаймска болест Borrelia burgdorferi - 25.00 лв.

За МДЛ Ноневи

Лабораторията е оборудвана с най-съвременна апаратура, свързана с модерна информационна система, което позволява качествено, бързо и точно изпълнение на изследванията.

Изследвания и цени

МДЛ "Ноневи" прави широка гама от изследвания. Предоставяме ви възможност да видите всички изследвания и техните цени.

Диагностични пакети

Диагностичните пакети са съвкупност от изследвания събрани заедно за ваше улеснение и на по-добра цена от индивидуалните изследвания.