Проект и главна цел: Договор BG16RFOP002-2.089-6052-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: Медико-Диагостична Лаборатория Д-Р НОНЕВИ ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.08.2021 г.; Край: 23.11.2021 г.

За пациента

Страница с информация за пациента - какво се изисква за изследванията.

Лабораторните изследвания са много важен етап в диагностиката на някои заболявания и тяхната профилактика. Обикновено те се назначават от личния лекар, от лекуващия специалист или при прием в болница. Също така може веднъж годишно да се правят профилактични кръвни изследвания независимо от здравословните оплаквания. Чрез кръвните изследвания могат да бъдат проследявани редица кръвни показатели, хормони, биохимични маркери, липиден профил, кръвна захар, туморни маркери и др. Има много особености, за да бъде проведено правилно дадено изследване и за да можем след това да разчитаме на тези резултати и да сме убедени, че те не са фалшиво завишени или занижени. Тези условия важат при планови изследвания. В условия на спешност те се пренебрегват и се провеждат по правила при първа възможност.

Какви са условията за изследване на пълна кръвна картина?

Изследването се провежда сутрин на гладно. Най-добре е това да се случи в интервала между 7:00 и 11:00 сутринта. Преди кръвната проба не трябва да се приемат никаква храна и кафе. Неспазването на тези условия може да доведе до неправилни резултати, като например фалшиви стойности на хематокрита - показател, чрез който се отразява съотношението на обема кръвни клетки спрямо общия обем на кръвта. Пълната кръвна картина е много важна, защото дава информация за еритроцитите, левкоцитите и тяхното количествено разпределени в проценти (неутрофили, базофили, еозинофили, лимфоцити, моноцити, плазматични клетки - диференциална кръвна картина, ДКК), тромбоцитите, хемоглобина, количеството хемоглобин в един еритроцит (МСН), обема на еритроцитите (MCV), средната концентрация хемоглобин в еритроцитите (МСНС).

Пълната кръвна картина е изследване, което може да бъде провеждано и профилактично без препоръката на специалист веднъж годишно. Това изследване се използва много често за поставянето на дадена диагноза или за проследяване. Трябва да бъде провеждано задължително, ако е препоръчано от лекар или е нужно за дадено заболяване. Симптоми, при които трябва да бъде направена задължително ПКК са: умора, отпадналост, неясна повишена температура, инфекция, загуба на тегло, кръвоизливи, лесно посиняване на кожата след удар и др. Чрез ПКК се проследяват редица кръвни и други системни заболявания.

Какви са условията за изследване на липиден профил?

Изследването отново се провежда сутрин на гладно в горе посочения интервал. За по-точни резултати изследването трябва да бъде направено след 12-часов глад. 2 седмици преди изследването не би трябвало да има промяна в обичайния хранителен режим. Преди изследването може да се приемат с малко количество вода изписаните медикаменти по повод други заболявания. Ако някои от лекарствата променят липидния метаболизъм, по преценка на специалист може да бъдат спрени за кратък период от време, за да се отчете адекватен резултат. Липидният профил включва изследване на общ холестерол в кръвта, триглицериди, HDL, LDL. Тези показатели трябва да бъдат проследявани при хора с артериална хипертония, метаболитен синдром, предиабет и диабет, други сърдечни заболявания, генетична предизпозиция към дислипидемия, затлъстяване, заседнал начин на живот, хронична употреба на алкохол и др.

Какви са условията за изследване на кръвна захар, гликиран хемоглобин, кръвно захарен профил и ОГТТ (орален глюкозотолерантен тест)?

Рутинното изследване на кръвна захар се прави сутрин на гладно след поне 10 часов глад. Кръвна захар може да бъде измервана също така 2 часа след храна или в случайно време, но тогава резултатите се интерпретират по друг начин. Гликираният хемоглобин е показател за това дали контролът на диабета е добър и дали лечението е ефективно. Измерва се отново сутрин на гладно. Кръвно захарният профил включва няколко измервания на кръвната захар в определени часове от деня без да има промяна в режима на хранене. Първото измерване е на гладно. Оралният глюкозотолерантен тест се провежда с цел да бъдат открити предиабетни състояния (нарушена гликемия на гладно, НГГ и нарушен глюкозен толеранс, НГТ) или да бъде поставена диагнозата захарен диабет. Изследването се провежда след 12 часов глад. Измерва се сутринта на гладно кръвната захар, а след това се изпива прахче, което съдържа 75 грама глюкоза, разтворени в 300 милилитра вода. Течността се изпива за 10 минути, след което на първия и втория час се измерват нивата на кръвната захар. Важни за диагнозата са стойностите, измерени на втория час.

Какви са условията за изследване на хормони?

Повечето изследвания с малки изключения се провеждат сутрин на гладно. Щитовидните хормони (Т3 и Т4) и ТСХ се изследват сутрин на гладно (включително без кафе и кофеинови напитки). Ако изследванията са с цел проследяване на заболяването или оценка на лечението, желателно е кръвта да бъде взета преди приема на медикаментите. Полови хормони се изследват отново сутрин на гладно в зависимост от фазите на менструалния цикъл. Изследването е желателно да се проведе преди приема на хормоналните препарати, ако има такива в лечението. Кортизолът се изследва сутрин и вечер, тъй като по този начин се проследява ритъмът му. Нормално сутрин стойностите му са по-високи, а вечер по-ниски. Също така често се изследва заедно с хипофизарния хормон АКТХ (аденокортикотропен хормон), който стимулира секрецията му. Кортизолът също така може да бъде изследван в урина. Събира се 24-часова урина, в която се измерва свободният кортизол. Паратхормон и калцитонин също се изследват сутрин. Хипофизарните хормони (фоликулостимулиращ, лутеинизиращ, растежен и аденокортикотропен хормон) се изследват сутрин, като за първите два има значение фазата на менструалния цикъл. Пролактинът е много чувствителен хормон, който се повишава при най-минималния стрес. Изследването му става в спокойна среда. Нужна е почивка от 5-10 минути след пристигане в лабораторията и тогава да бъде проведено изследването. Също така предното денонощие не трябва да има полови контакти. Алдостерон е хормон, който се отделя от надбъбречната жлеза и повлиява кръвното налягане. Изследването му става след предварително спиране на медикаменти, които повлияват нивата му – ACE инхибитори.

Какви са правилата за изследване на микро- , макроелементи и витамини?

Изследват се сутрин на гладно като 2 седмици преди изследването не трябва да бъдат приемани медикаменти, които ги съдържат. Такива са препарати, съдържащи желязо, калий, калций, магнезий, фолиева киселина, витамин В12 и др.

Кратки инструкции за взимане на материали за микробиологично изследване