Проект и главна цел: Договор BG16RFOP002-2.089-6052-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: Медико-Диагостична Лаборатория Д-Р НОНЕВИ ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.08.2021 г.; Край: 23.11.2021 г.

Изследвания и цени

search

ceni-izsledvania.csv

Наименование на изследванетоЦена, лв
ХЕМАТОЛОГИЯ
Пълна кръвна картина, 5 части ДКК – автоматично6.00
Диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити – микроскопски6.00
Ретикулоцити5.00
СУЕ2.00
БИОХИМИЯ
Глюкоза3.00
ОГТТ7.00
Кръвно.захарен профил7.00
Гликиран хемоглобин13.00
Общ белтък3.00
Албумин3.00
Креатинин3.00
Урея3.00
Пикочна киселина4.00
Билирубин, общ3.00
Билирубин, директен3.00
Холестерол3.00
Триглицериди3.00
HDL холестерол3.00
LDL холестерол4.00
LDL холестерол3.00
VLDL холестерол4.00
Аполипопротеин А8.00
Аполипопротеин В8.00
АСАТ3.00
АЛАТ3.00
Креатинкиназа4.00
Креатинкиназа МБ12.00
Алкална фосфатаза3.00
ГГТ3.00
ЛДХ4.00
ХБДХ3.00
Амилаза4.00
Липаза5.00
Кисела фосфатаза5.00
Холинестераза5.00
Желязо4.00
ЖСК5.00
Калций3.00
Йонизиран калций3.00
Магнезий4.00
Фосфор3.00
Калий4.00
Натрий4.00
Хлориди4.00
K+Na10.00
K+Na+Cl12.00
КОАГУЛАЦИЯ
Протромбиново време /INR/6.00
АРТТ5.00
Фибриноген5.00
Тромбиново време5.00
Време на кървене2.00
Време на съсирване2.00
УРИНА
Пълно химическо изследване4.00
Седимент1.00
Микроалбумин14.00
Количествено определяне на белтък4.00
Креатининов клирънс6.00
Амилаза в урина4.00
Електролити, креатинин, урея, пикочна киселина, калций в урина – За всеки отделен показател4.00
ХОРМОНИ
TSH19.00
FT319.00
FT419.00
TAT19.00
MAT19.00
ТИРЕОГЛОБУЛИН35.00
TSH рецепторни антитела40.00
ESTRADIOL19.00
FREE ESTRIOL20.00
HCG20.00
LH19.00
FSH19.00
TESTOSTERON19.00
PROGESTERONE19.00
PROLACTIN19.00
АНТИМЮЛЕРОВ ХОРМОН50.00
ACTH25.00
CORTISOL25.00
C PEPTIDE25.00
INSULIN22.00
PARATHORMONE25.00
SHBG25.00
17-ОН прогестерон22.00
DHEA-S25.00
Андростендион25.00
Свободен Тестостерон25.00
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
CEA20.00
Total PSA20.00
FREE PSA20.00
AFP20.00
CA 15-322.00
CA 19-922.00
CA 12520.00
HE 460.00
CA 72-425.00
NSE25.00
CYFRA 21-125.00
ДРУГИ ТЕСТОВЕ
ТЕСТ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕТОЛЕРАНТНОСТ220
ФЕРИТИН20.00
ВИТАМИН В 1225.00
IG A12.00
IG G12.00
IG M12.00
IG E20.00
C РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН10.00
AST8.00
WALER ROSE8.00
HELICOBACTER PYLORY/ антитела в кръв25.00
HELICOBACTER PYLORY /фецес/30.00
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig G20.00
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig M20.00
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig А20.00
ХЛАМИДИЯ – ДИРЕКТЕН ТЕСТ20.00
Спермограма20.00
β Cross laps25.00
Остеокалцин25.00
ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА25.00
Витамин D333.00
ВИРУСОЛОГИЯ
HBsAg17.00
Anti HAV IgM20.00
Anti HCV17.00
HIV1/2 /СПИН/17.00
EBV антиген20.00
Цитомегаловирус IG20.00
Токсоплазмоза IG G, IG M, по25.00
Рубеола IG G, IG M, по20.00
Лаймска болест IG G, IG M, по25.00
Anti HBc total17.00
Anti HBs17.00
МИКРОБИОЛОГИЯ
СТЕРИЛНА УРИНА15.00
ТРИКРАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕРИЛНА УРИНА25.00
ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ17.00
ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ/+влагалищна чистота/20.00
УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ17.00
ЕЯКУЛАТ17.00
ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ17.00
ГЪЛЕН И НОСЕН СЕКРЕТ -ЗАЕДНО25.00
ГЪРЛЕН СЕКРЕТ15.00
НАЗОФАРЕНГЕАЛЕН СЕКРЕТ15.00
УШЕН СЕКРЕТ17.00
ОЧЕН СЕКРЕТ17.00
КЪРМА17.00
РАНЕВ СЕКРЕТ17.00
ХРАЧКА17.00
ФЕЦЕС15.00
АНТИБИОГРАМА6.00
ХЛАМИДИЯ – ДИРЕКТЕН ТЕСТ20.00
КАМПИЛОБАКТЕР17.00
КЛОСТРИДИУМ ДИФИЦИЛЕ /А+В/30.00
КАЛПРОТЕКТИН30.00
БЪРЗ ТЕСТ ЗА ГРИП ТИП А/В25.00
СИФИЛИС15.00
ПАКЕТНО ИЗСЛЕДВАНЕ /За урогенитални инфекции/ : Идентификация и определяне на антимикробна чувствителност на : Mycoplasma hom .., Ureaplasma ureal .., Gardnerella vag ., Candida spp ., Trichomonas vaginalis + патогенни урогенитални микроорганизми - E . Coli , Proteus spp ., Pseudomonas spp ., Neisseria gonorrhoeae , Enterococcus faecalis , S . aureus , St . agalactiae /вагинален, уретрален с-т, еякулат, урина/40.00
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
Кръвна група и Rh фактор10.00
Еритроантитела/Ало-/Авто-/35.00
Специфичност на еритроантитела38.00
Определяне на титър на еритроантитела35.00
Rh фенотип и Kell антиген35.00
Определяне на слаб D антиген и индиректен тест на Coombs30.00
Директен антиглобулинов тест /ДАГТ/25.00
Директен Coombs25.00
Определяне на анти-А и анти -В антитела/АВО несъвместимост майка-плод/25.00
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата /диференциран директен тест на Coombs/22.00
Определяне на подгрупите на А антигена / А1 и А2/ с тест реагенти с анти-А и анти-Н8.00
КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Цитонамазка35.00
Хистологично изследване на материал от орган28.00
ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Чревни протозои и чревни хелминти, включително и перианален отпечатък за Ентеробиоза15.00
Covid Изследвания
COVID-19 Ag Test /Ковид-19 бърз тест за антиген/35.00
anti-SARS-CoV-2 S-RBD IgG Quantitative CLIA ( количествен )30.00
anti-SARS-CoV-2 IgM Quantitative CLIA ( количествен )30.00
Изследване на кърлеж за Borrelia25.00

Тази страница не претендира за изчерпателност. Справка за някои тестове можете да направите по телефон или на място в лабораторията. Лабораторията предлага и пакети от няколко теста с профилактична или диагностична цел, включващи отстъпка в цената. Всички посочени цени са в български лева.