Проект и главна цел: Договор BG16RFOP002-2.089-6052-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: Медико-Диагостична Лаборатория Д-Р НОНЕВИ ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.08.2021 г.; Край: 23.11.2021 г.

Промоция

В момента са актуални следните промоции:

  1. Изследване в комбинация TSH+T4 с 20% отстъпка от реалната цена. /Вместо 34.00 заплащате 27.00 лв./ Промоцията е активна до 31.03.2020г.

  2. Изследване на полови хормони - LH, FSH, Estadiol, Testosteron, Prolactin, Progesterone с 20 % отстъпка при назначаването им поотделно или в комбинация. Промоцията е активна до 31.03.2020г.